22 852 25 25

Produkty w koszyku

HP zaleca system Windows

Regulamin

Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.sklephp.pl, prowadzony jest w porozumieniu z Hewlett-Packard Polska przez firmę ale.pl Mariusz Zieliński z siedzibą w Warszawie (02-645) przy ul. Wielickiej 40 lok. 45

Przedsiębiorca został wpisany do CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Dane identyfikacyjne firmy:  NIP 532 122 24 22;  Regon  147045997

 1. Sklep internetowy HP prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Serwisu www.sklephp.pl. Klient dokonując rejestracji w Serwisie tworzy Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań. Tym samym zawiera umowę o charakterze bezterminowym, którą każda ze stron może wypowiedzieć w każdej chwili, z wyjatkiem okresu realizacji zamówienia.
 2. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej będzie otrzymywał Newsletter. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika udostępnionego w Newsletterze.
 3. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cło, itd. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wprowadzania nowych i usuwania towarów z oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu zmiany statusu zamówienia na status "do wysyłki". Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu zmiany statusu zamówienia na status "do wysyłki". Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest przez Klienta samodzielnie, po zalogowaniu do Sklepu lub poprzez kontakt z Infolinią: 22 852 25 25.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • przy odbiorze (należność odbiera kurier)
  • przedpłatą - przelewem na konto Sklepu
  • kartą kredytową
  • przelewem elektronicznym
  • płatność ratalna
 6. Ze względu na ograniczenie wartości kwoty pobrania przez przedstawiciela firmy kurierskiej, ta forma patności nie jest dostępna w przypadku zamówień o wartości powyżej 5000 zł brutto.
 7. Sklep zastrzega możliwość zażądania przedpłaty w przypadku wybranych produktów sprowadzanych na zamówienie lub konfigurowanych na życzenie Klienta.
 8. W przypadku wyprzedaży i sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień następuje do momentu wyczerpania się zapasów lub upływu czasu promocji.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT i wysłana drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zamówieniu.
 10. Wszystkie produkty objęte sa gwarancją producenta. Wzór karty gwarancyjnej.
 11. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 12. Towar wysyłany jest pocztą kurierską. Deklarowany przez przewoźnika czas dostawy to 1 dzień roboczy.
 13. Koszt dostawy wynosi 12,90 zł brutto w przypadku zamówień o wartości poniżej 500 zł brutto. Zamówienia o wartości 500 zł brutto i wyższej wysyłane są bezpłatnie.
 14. Czas realizacji zamówienia zawierającego towary dostępne w magazynie (oznaczone jako "produkty dostępne", przycisk Sprawdź dostępność) wynosi maksymalnie 3 dni robocze. Czas ten zaczyna biec od pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu:
  • złożenia zamówienia - w przypadku płatności przy odbiorze, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym
  • wpłynięcia środków na wskazany numer konta - w przypadku płatności przelewem
 15. W przypadku towarów niedostępnych na magazynie, czas realizacji zamówienia zostanie wydłużony o czas ich sprowadzenia (podawany przy każdym produkcie). Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, Sklep skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić chęć realizacji zamówienia.
 16. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient może poprosić o wysyłkę częściową (rozbicie zamówienia).
 17. W przypadku braku możliwości sprowadzenia towaru (brak na magazynie i u dostawców), Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Jeżeli przewidywany czas realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 dni, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 7 dni od chwili anulowania zamówienia.
 18. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
 19. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony produkt w terminie 14 dni od jego  otrzymania, bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, przesyłając je na adres Sklepu lub na adres email kontakt@sklephp.pl.
 20. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny (rękojmia).  W przypadku zakupu produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.
 21. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można składać na adres Sklepu lub na adres email: kontakt@sklephp.pl, a z tytułu gwarancji również bezpośrednio w serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej. Sklep ustosunkuje sie do reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni. Reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań należy odesłać na adres Sklepu.
 22. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep niezwłocznie zwróci należność.
 23. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu, zostanie wysłane m.in.:

potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta;

jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i jego wysłania. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 21 powyżej.

 1. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005r. nr 180, poz. 1495) osoba, która kupiła sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupiła nowy produkt. Klienci Sklepu, którzy w momencie zakupu chcieliby skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odesłanie zużytego sprzętu na własny koszt na adres Sklepu.
 2. Klient zobowiązuje się, iż bez uprzedniej pisemnej zgody właściwej spółki Hewlett-Packard, nie będzie sprzedawać, nie będzie eksportować ani w żaden inny sposób dysponować przedmiotem Umowy na rzecz podmiotu, osoby bądź kraju objętego restrykcjami eksportowo-importowymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz USA.
 3. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła); dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów;  tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu; personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Konsument posiada skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i rozpatrywania reklamacji poprzez zwrócenie sie do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie lub powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do której zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2015r. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane zgodnie z zapisami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Pobierz Regulamin w wersji PDF. Poprzednia wersja.

powrót