22 852 25 25

Produkty w koszyku

HP zaleca system Windows

Oświadczenie o prywatności

Poszanowanie prywatności użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego sklepu internetowego Hewlett-Packard.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników i Klientów

Wypełnienie formularza umożliwi użytkownikowi złożenie zamówienia i ułatwi kontrolę realizacji zamówienia, umożliwi dostęp do oferty produktowej Hewlett-Packard, udział w konkursach i promocjach organizowanych na stronach Hewlett-Packard.

Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika (dane osobowe). Jednakże obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających kategorie dostarczające dane statystyczno-demograficzne oraz dane wymagane przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży.

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika/Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2A. Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zbierane w celu realizacji sprzedaży produktów w sklepie internetowym oraz w celach marketingowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystania.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona i zaszyfrowana baza danych, przechowywana na hostowanym przez firmę Contium S.A. (ul.Przedmiejska 6-10, 54-201 Wrocław), odpowiednio zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. Dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników zajmująca się administracją bazy.

Ponadto ochronę danych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas protokół bezpieczeństwa SSL.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi i Klientowi, który wypełnił formularz rejestracyjny zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik i Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji na swojej bezpiecznej stronie profilowej dostępnej z każdej strony www.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako właściciel Hewlett-Packard, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika. Wyłącznie w celu wykonania umowy kupna-sprzedazy produktow dostępnych w sklepie Hewlett-Packard dane udostępniamy firmie Ale.pl Mariusz Zieliński (00-336 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 30 II piętro lok. 211), która zajmuje się obsługa logistyczną zamówień.

Zaangażowanie Hewlett-Packard w politykę ochrony prywatności

Ochrona prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako własciciel Hewlett-Packard uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.

Zmiany w zasadach ochrony prywatności Hewlett-Packard

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w zasadach ochrony prywatności Hewlett-Packard. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników na naszych stronach internetowych.

powrót