22 852 25 25

Produkty w koszyku

HP zaleca system Windows

Gwarancje i reklamacje

Gwarancja i serwis

Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta zgodnie z warunkami gwarancyjnymi zawartymi w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego produktu.

W celu relizacji uprawnień gwarancyjnych prosimy o:

  1. upewnienie się, czy na Twoje pytanie nie ma wyczerpującej odpowiedzi w Internecie na stronach pomocy technicznej HP [http://www8.hp.com/pl/pl/troubleshooting.html].

  2. kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta w celu potwierdzenia uszkodzenia oraz zarejestrowania zgłoszenia. W zależności od rodzaju produktu:

    • (22) 583 43 73 - drukarki atramentowe i urządzenia wielofunkcyjne dla konsumentów, notebooki i komputery Pavilion i Presario, skanery, aparaty cyfrowe, projektory, materiały eksploatacyjne do drukarek atramentowych

    • (22) 566-60-00 - drukarki laserowe i atramentowe dla firm, komputery przenośne, stacjonarne (z wyjątkiem serii Pavilion i Presario) i kieszonkowe.

  3. wysłanie uszkodzonego urządzenia wraz z kopią karty gwarancyjnej i dowodu zakupu, opisem uszkodzenia i numerem zgłoszenia serwisowego zgodnie z instrukcjami udzielonymi telefonicznie.

Reklamacje

Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony produkt w terminie 14 dni od jego  otrzymania, bez podawania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, przesyłając je na adres Sklepu lub na adres email pomagamy@ale.pl.
Produkt należy odesłać na adres Sklepu (Sklep HP Polska 00-336 Warszawa ul. Mikołaja Kopernika 30 II piętro lok. 211) na własny koszt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz z kompletem akcesoriów, gwarancją i oryginałem dowodu zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy z numerem konta bankowego bądź adresu. W przypadku uznania odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi równowartość towaru w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi.

Sklep HP ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu towaru, w przypadku jego niezgodności z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań (nieodpłatną naprawę albo wymianę), należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej DHL, na adres sklepu. Jeśli naprawa albo wymiana będą niemożliwe, lub będą wymagać nadmiernych kosztów, Sklep zaproponuje klientowi obniżenie ceny rób zwrot kosztów.

W przypadku zakupu produktów przez podmiot nie będący konsumentem, rękojmia za wady sprzedanych produktów jest wyłączona.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych lub okradzenia przesyłki podczas transportu, jest sporządzenie protokołu niezgodności oraz natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie Sklepu HP. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki i ewentualnym dokonaniu płatności Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy przewozowej. Jeśli zawartość przesyłki nie byłaby zgodna z zamówieniem, kurier spisuje na życzenie odbiorcy protokół niezgodności oraz przyjmuje przesyłkę do zwrotu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy odmówić przyjęcia przesyłki, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

powrót